История на компанията

2020

През 2020 г. компанията постепенно ще формира структура, в която Shandong Sunxi и Shanghai Sunxi се занимават предимно с внос и износ, и ще формират модел за продажба на химически продукти, базиран на Shanghai Sunspeed.

2018

През 2018 г. е създадено Shanghai Sunxi, основно за бизнес за износ на продукти.

2017

През 2017 г. продуктът на компанията метилсиликонова смола представлява 12% от вътрешния пазар;

2015

През 2015 г. продуктът на компанията метилсиликонова смола представлява 8% от вътрешния пазар;

2014

През 2014 г. Shanghai Sunspeed е създаден и става агент на Shandong Luxi, Shandong Dongyue и Jiangxi Xinghuo, като постепенно подобрява продуктовата система на химически продукти;

2012

През 2012 г. Shandong Sunxi е създадена, за да формира продуктова система, фокусирана върху силиконови продукти;